הכרת הבורא דרך הטבע ודרך התורה והמוסר

כ"ב טבת תשע"ט
מאמר שלישי פסקה יז'

מומלץ בשבילך