הקדשת שיעור

הכרה וקבלת החסרונות בבן זוג ככלי לזוגיות טובה

כ"ו שבט תשע"ה
פרק רביעי עמוד 28 בספר "שלוש שלומות הן"

מומלץ בשבילך