הכעס הוא האויב הראשי של חיי הנישואין

מומלץ בשבילך