הקדשת שיעור

הישן הראשון

ט' כסלו תשע"ב
יעקב אבינו הוא הראשון בתורה שהלך לישון . מדוע ? מה למד יעקב משנתו ?

מומלץ בשבילך