הקדשת שיעור

היעלמותו של אלישע

כ"ו טבת תשע"ג
פרק ו'- פרקי אלישע תקופתו של יהורם בן יהושפט מלך יהודה ויהורם בן אחאב מלך ישראל.

מומלץ בשבילך