הקדשת שיעור

היסורים והכאבים שבאים על האדם

י"ט אדר תשע"ה
פרק שמיני פסקה א'

מומלץ בשבילך