היסוד של כל המשכן הוא נדיבות הלב והרצון הטוב

כ"ג אדר תשע"ז
ספר שמות פרק לה' פסוק ה'

מומלץ בשבילך