"היכון לקראת אלהיך ישראל" - מהו הלבוש המתאים בעת התפילה

מומלץ בשבילך