הקדשת שיעור

היכולת לסלוח לעצמינו והאמונה בתיקון

ז' אדר תשע"ה
עמוד 25 בפסקה אחרונה בספר " מי מושלם"

מומלץ בשבילך