היחס המוגזם של חזקיה לשליחים שהגיעו לבקרו

מומלץ בשבילך