"היום הזה יום בשורה הוא ואנחנו מחשים ?"

מומלץ בשבילך