הקדשת שיעור

היאוש של עשו אפשר את מכירת הבכורה - הטבח יורש את הצייד

מומלץ בשבילך