הטהרה והצניעות היא המטרה הראשית בחיי המשפחה

מומלץ בשבילך