הטבע שנפל ממדרגתו ישוב למדרגתו השלמה - פרק נ'

מומלץ בשבילך