החשיבות בבניית השמחה בעצמנו בלא תלות בסובב

כ"ו כסלו תשע"ה
עמוד 18 פסקה שנייה בספר " מי מושלם"

מומלץ בשבילך