החן והחוכמה-רבי יהושע בן חנניה

כ"ב סיון תשע"ה
חלק הרביעי בסדרת מעשה חכמים

מומלץ בשבילך