"החלצו מאתכם" - על היכולת להחלץ מנגיעות, על נקיות ועל מחשבות שמעכבות

מומלץ בשבילך