הקדשת שיעור

החיוב שיפייס האדם את מי שפגע בו לפני יום הכיפורים

00:00:00

מומלץ בשבילך