החברה המושחתת שבה גדל נח

ל' תשרי תשע"ז
ספר בראשית פרק ו' פסוק יא'

מומלץ בשבילך