הזהירות היתרה בברכת התורה

י"ז אייר תשע"ב
שולחן ערוך אורח חיים, סימן מ"ז, סעיף א' בחלק הראשון של הדברים הרב מתייחס לל"ג בעומר ורבי שמעון בר יוחאי

מומלץ בשבילך