הוספת האות י' לשמו של הושע

ט"ו סיון תשע"ט
ספר במדבר פרק יג'

מומלץ בשבילך