'הולך בתום ילך בטח' - על שיווי משקל, תכנון והפתעה בצעדי האדם בעולם הזה

מומלץ בשבילך