"הולך את חכמים יחכם" - בתנאי שזו דבקות מושכלת בחכמים

מומלץ בשבילך