הקדשת שיעור

הוידוי שלפני מנחה בערב יום הכיפורים

00:00:00

מומלץ בשבילך