הקדשת שיעור

הווי שקוד ללמוד תורה

ב' תמוז תשע"ז
פרק שני משנה יד'

מומלץ בשבילך