הקדשת שיעור

ההתדרדרות הכלכלית שהביאה למלחמת ישראל במדין

מומלץ בשבילך