ההסתכלות על האדם מצד יכולותיו ומעשיו הטובים העתידיים תביאהו לידי כך

י"א סיון תשע"ד
באור הגמרא במסכת ברכות דף לא' על פי עין אי"ה כרך שבת א' פרק שני המשך פסקה קלח'

מומלץ בשבילך