ההיררכיה בתוך עם ישראל

כ"ב תמוז תשע"ז
ספר במדבר פרק ל' פסוק ב'

מומלץ בשבילך