ההוכחה לכל שאברהם הוליד את יצחק - הדמיון בקלסתר פנינם

כ"ג חשון תשע"ה
פרק כה' פסוק יט'

מומלץ בשבילך