הקדשת שיעור

ההבדל שבין שפע היורד מן השמיים בחסד או בגבורה

מומלץ בשבילך