ההבדל בין שכן רע לאדם רע - יש אנשים שאינם רעים אבל התחברותם לאחרים רעה

מומלץ בשבילך