ההבדל בין חכמה ומוסר לתורה

ט"ו חשון תש"ע
סיום ההקדמה ותחילת פרק א' רבנו הרמב"ם הרבה פעמים לא גילה את מקורותיו בענייני חכמה שכידוע רבים מהם הם דברי חכמי האומות . כיצד לא חשש לצוואת רבותינו שהנחונו לומר דבר בשם אומרו וע"יכ להביא גאולה לעולם ?

מומלץ בשבילך