הדרישה לעצור את שטף החיים - להתבונן לתקן ורק אז להתקדם

מומלץ בשבילך