הדרוג של חומרת הצרעת תואם את התדרדותו המוסרית של האדם

כ"ג אדר תשס"ז
פרק יג פסוק יט פרשת תזריע

מומלץ בשבילך