הדן את חברו לכף זכות - דנין אותו לכף זכות

מומלץ בשבילך