הקדשת שיעור

הדמיון שבשמות בשושלת קין ובשושלת שת

00:00:00
ל' תשרי תש"פ

מומלץ בשבילך