הדגשות לבחורים לקראת פגישות - שותפות

ט"ו אייר תשע"ט
עמוד 117 בספר 'בית נאמן בישראל' מאת הרב מרדכי שטרנברג

מומלץ בשבילך