הגדרים וההלכות של השוטה

כ' אלול תשע"ד
מסכת חגיגה דף ג' ע"ב

מומלץ בשבילך