הקדשת שיעור

הגבעונים

ט' חשון תשע"ג
פרק ט' פסוק א'

מומלץ בשבילך