הגאווה של הקדושה

כ"ח חשון תשע"ו
המעשים אינם קובעים את הגאווה אלא מה שהאדם חושב בראש. רבי ישראל מרוז'ין היה נוסע בכרכרה מפוארת והיו לנו עשרות משרתים וסוסים, וכל מטרתו הייתה להרים את קרנם של ישראל. גאווה היא התפיסה שאנחנו ישות אוטונומית. הענווה היא התפיסה שאנחנו ביטוי והתפשטות.

מומלץ בשבילך