הבערה ולהחם מים מותר ביום טוב - שו"ע סימן תקיא' סעיפים ג,ד

י"א אייר תשע"ט
שלא לבשל לצורך כותים ביום טוב - שו"ע סימן תקיב' סעיף א'

מומלץ בשבילך