הבעל שם טוב , הרקע לפעילותו ותלמידיו

מומלץ בשבילך