הקדשת שיעור

הבנת צער הקב"ה עקב צערם של ישראל לאור העובדה ש "אני ה' לא שניתי"

כ"א אייר תשע"ט
שער ב' פרק יא'

מומלץ בשבילך