הבנת צערו של הקב"ה

כ"ב אייר תשע"ט
שער ב' פרק יב'

מומלץ בשבילך