"הביטו אל צור חוצבתם" - יש מצוה מדברי נביאים להתבונן מי היה אברהם אבינו

מומלץ בשבילך