"הבושה והאמונה מחוברות זו למעלה מזו"

מומלץ בשבילך