הקדשת שיעור

"הבה את אשתי" - יעקב מוליד תולדות

כ"א טבת תשע"ד
פרק כט' פסוק כו'

מומלץ בשבילך