הקדשת שיעור

"האתה תבנה לי בית לשבתי" - מדוע נמנעה מדוד הזכות לבנות את בית המקדש ?

מומלץ בשבילך