האשה של האדם קובעת איך יראה עולמו

ט"ו תמוז תשע"ד
עין אי"ה כרך שבת א' על פי הגמרא במסכת שבת דף יא' המשך פסקה לב' " אמר רבא בר מחסיא אמר רבי חמא בר גוריא אמר רב כל חולי ולא חולי מעיים כל כאב ולא כאב לב כל מיחוש ולא מיחוש ראש כל רעה ולא אשה רעה" ההבדל עמד על ההבדלים בין אישה טובה שאיתה אפשר לצלוח את כל המכשולים מכל הסוגים במהלך החיים לאישה לרעה, מהם השיקולים שעומדים בפני ראשי המדינה בשעת מלחמה ובעת קבלת החלטות גורליות? דברים שרואים מכאן לא רואים משם, התופעה שכל אחד רואה את עצמו כראש ממשלה

מומלץ בשבילך