האנחה היא פעולה שמייצרת ייסורים

כ"ח שבט תשע"ט
השיעור מוקדש לעילוי נשמת החייל אלון בן ראובן וחנה בביאן שנפל באסון המסוקים

מומלץ בשבילך